O NewsPicpcoiran.org .ir695 arme sazman 165x109 1 شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

شرایط عضویت در سازمان نظام روان ماده ۴ـ کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند . شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تبصره ۱ـ …

شرایط عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ادامه »