اختلالات رفتاری نتیجه تنبیه بدنی کودکان

اختلالات رفتاری نتیجه تنبیه بدنی کودکان ؛ یک کار‌شناس ارشد روان‌شناسی تاکید کرد: کودکی که تنبیه بدنی می‌شود اگر ژن اختلال رفتاری خاصی را هم…

View More اختلالات رفتاری نتیجه تنبیه بدنی کودکان

با بچه های ODD (اختلال نافرمانی مقابله ای) چگونه رفتار کنیم

با بچه های ODD (اختلال نافرمانی مقابله ای) چگونه رفتار کنیم ؟ اختلال نافرمانی مقابله ای Oppositional Defaint Disorder   – اگر در یک کلینیک…

View More با بچه های ODD (اختلال نافرمانی مقابله ای) چگونه رفتار کنیم