هفت رمز ازدواج های موفق جان گاتمن خلاصه ای از کتاب

هفت رمز ازدواج های موفق جان گاتمن خلاصه ای از کتاب

هفت رمز ازدواج های موفق جان گاتمن ؛ موسسه گاتمن یک موسسه آموزشی و پژوهشی در زمینه روانشناسی خانواده، طلاق و فرزند پروری است. جان…

ادامه مطلب هفت رمز ازدواج های موفق جان گاتمن خلاصه ای از کتاب