نحوه انتخاب روان درمانگر و مشاور مناسب

اهداف روان درمانی عبارتند از

  • تغییر الگوهای آسیب زای رفتاری
  • بهبود احساس ارزشمندی
  • حل و فصل تعارضها

روان درمانی به یاد گرفتن در مورد خودتان کمک می کند. در بعضی از موارد، شما یـاد مـی گیریـد کـه چگونـه گذشـته را درک کرده و با زمان حال تطبیق دهید. در موارد دیگر شما از آن دسته از پاسخهایتان که مشکلاتی را در زندگی شـما ایجـاد مـی کننـد آگاه شده و شیوه های تغییر آنها را یاد می گیرید.

چگونه یک درمانگر انتخاب کنم؟

درمانگر شما باید شخصی باشد که در حضور او احساس آرامش کنید. درمانگرها شامل افراد زیر هستند:

روان پزشکان، روان شناسان، پرستاران روانپزشکی، مددکاران اجتماعی، مشاوران آموزش دیده.

بسیاری از مردم از اشخاصـی کـه عقیده آنها را می پذیرند، اسامی درمانگران را بدست می آورند. این اشخاص عبارتند از:

  • دوستان
  • اعضای خانواده
  • پزشکان

حتی با وجود کمک گرفتن از دیگران هم، پیدا کردن یک درمانگر خوب امر بسیار شخصی مـی باشـد . مراقـب باشـید درمـانگران زیادی وجود دارند که صلاحیت کافی برای این کار ندارند. مطمئن باشید شخصی که شما به عنوان یک درمانگر انتخاب می کنیـد، حتماً دارای مجوز کار باشد و اعتبار کافی برای این امر داشته باشد. ممکن است که شما قبل از اینکه یک درمانگر انتخاب کنید، با درمانگران زیادی صحبت کنید. هنگامی که با اولین درمـانگر ملاقـات می کنید، درباره مطالب زیر از او بپرسید:

  • حق الزحمه
  • نوع درمانی که او برای شما بکار می برد
  • مجوز قانونی کار مخصوص درمانگران

به همان اندازه که شما مسائل شخصی خود را برای درمانگر بیان می کنید، انتظار دارید که به همان اندازه هم او در این رابطـه بـا شما صحبت کند. به مسائل زیر با دقت توجه کنید:

 چگونه درمانگر با شما ارتباط برقرار می کند.

– به چه نحوی شنونده سخنان شماست.

– درجه راحت بودن شما با درمانگر

داشتن مقداری احساس تنش و عصبیت در جلسه اول طبیعی است اگر درمانگر دارای صفاتی است که فکر مـی کنیـدآن صـفات نخواهد گذاشت احساسات خود را براحتی بیان کرده و یا به درمانگرتان اعتماد کنید. بهتر خواهد بود که درمانگر دیگـری انتخـاب نمایید. در اولین جلسه به احساسات خود اعتماد کنید. از احساسات خود به عنوان یک راهنما جهت تصمیم گیری در مورد ادامه کار بـا آن درمانگر و یا تغییر او استفاده کنید. به محض پیدا کردن شخصی که در حضور او احساس آرامش می کنید، ضمن گشودن دریچـه هـای ذهـن خـود شـرایط را بـرای اعتماد به درمانگر مهیا کنید. رک و صریح بودن در امر درمان نکته ای بسیار مهم است. چه نوع از روان درمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ امروزه انواع بسیاری از درمانها مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع درمانهایی که متداول تر است، عبارتند از:

– رفتار درمانی شناختی: درمانگر به شناختن نگرش غیر واقعی تان نسبت به خود، دنیا و آینده کمک می کند . این درمـان بـه شـما در تشـخیص روشـهای فکری نادرست کمک می کند. شما الگوهای رفتاری و فکری جدیدی پیدا خواهید کرد که شما را به سوی زندگی سالم تر رهنمـون می شود.

– درمان متمرکز بر درمانجو (روان درمانی بی رهنمود): درمـــانگر بـــه حرفهـــای شـــما گـــوش مـــی دهـــد و بـــه شـــما در فهمیـــدن بهتـــر احساسـاســـات کمـــک می کند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *