مثالی برای تجسم امیال سرکوب شده درونی

فرض کنید فردی در میان جمع حاضر در این سالن مخل سکوت و توجه کامل دیگران بشود.مرتب سروصدا راه بیاندازد، بی ادبانه بخندد و حرف بزند، پا به زمین بکوبد، مرتب حواس مرا پرت کند و نگذارد به کارم برسم .ناچار توضیح میدهم که نمیتوانم با این وضع به سخن ادامه دهم . در این موقع چند مرد قوی هیکل از میان شما برمیخیزند و پس از کشمکش، فرد مزاحم را بیرون می اندارند.این مرد سرکوب شده و من میتوانم سخنرانی ام را ادامه دهم ولی برای اینکه مزاحمت تکرار نشود و مرد مزاحم دوباره به زور بازنگردد، این آقایانی که به داد من رسیدند صندلی خود را جلو در میبرند و آنجا برای مقاومت جا می گیرند تا سرکوبی را اجرا کنند.

سارق
( مثالی که فروید در سخنرانی خود در ۱۹۰۹ در آمریکا برای نشان دادن مکانیزم سرکوبی بیان کرد .)
ولی مرد مزاحم همچنان سعی دارد وارد شود. در مورد افکار و امیال سرکوب شده وضع چنین است.ما همواره زیر فشار امیال سرکوب شده ای هستیم که سعی دارند از ضمیر ناخودآگاه به ذهن ما راه یابند.

دنیای سوفی
نویسنده: یوستین گُردِر
انتشارات :نیلوفر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *