سو استفاده از کودکان

مقدمه

سو استفاده از کودکان ؛ طیف سوء استفاده از کودکان وسیع است . نه تنها در برگیرنده کودکانی است که دچار آزار جسمی یا شکستگی و کوفتگی شده اند ( بچه له و لورده شده ) بلکه همچنین شامل کسانی است که توسط والدینشان مورد سوء استفاده عاطفی ، ج ن س  ی ، مسمومیت های تعمدی و تکمیل بیماریهای موهوم ( ساختگی ) واقع شده اند . اکثریت کودکان زیر ۲ سال محکوم به عذاب کشیدن از سوء استفاده جسمانی مستقیم از جانب والدین خود هستند ، با این حال این امر می تواند برای کودک در هر سنی اتفاق افتد . چنین سوء استفاده هایی در خانواده هایی شایع تر است که زندگی پر استرسی دارند .

در بعضی موارد والدین ، خودشان در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند . کودکان مورد سوء استفاده واقع شده در هر سن آنهایی هستند که از جراحت های مکرر عذاب کشیده اند . که این شامل سوء استفاده جنسی ، عاطفی و جسمی از سوی والدین و یا جانشینان والدین می باشد . سوء استفاده جسمی اغلب به صورت واکنشی به حداقل رفتارهای تجاوز کارانه است سوء استفاده از کودکان شامل غفلت از کودکان هم می باشد .

سوء استفاده از کودکان یا بدرفتاری شامل انواع مختلفی از اعمال آسیب زایی معطوف به کودکان می باشد . در سوء استفاده جسمی به بچه ها سیلی زده می شود ، آنها را می زنند . لگد کوب می کنند یا اشیایی به سمت آنها پرتاب می کنند . زخمهای بدنی ، استخوانهای شکسته یا دیگر جراحت ها شایع می باشد. سوء استفاده شدید ممکن است منجر به جراحت های عمده اختلال رشدی یا جسمانی دائم یا مرگ شود .

غفلت ، شکلی از بدرفتاری با کودک می باشد که شامل کوتاهی در امر تغذیه یا بی توجهی به نیازهای اساسی کودک یا قصور در نظارت کافی بر کودک می باشد .

سوء استفاده عاطفی شامل تحقیر سرزنش یا رفتارهای دیگری است که در طول زمان انجام می گیرد و موجب وحشت کودک می شود . هنگامیکه به کودکان بر چسب احمق ، زشت ، دیوانه یا ناخواسته زده می شود کودکان از لحاظ عاطفی وحشت زده می شوند .

 

سوء استفاده ج ن س  ی شامل ( دامنه ) وسیعی از رفتارهای ج ن س  ی شامل دست مالی کودک ، استم ناء دو جانبه ، دخول انگشت ها ، تماس تناسلی ، دهانی و استفاده از کودکان در عکس ها یا فیلم های مستهجن می باشد .

اعمال ج ن س  ی نه تنها شامل آمیزش بین پدران و دختران می باشد بلکه در بر گیرنده دیگر جرم های بزهکارانه نظیر ، تجاوزات شرم آور یا وحشیانه به کودکان می باشد . روابط ج ن س  ی با فرزند خوانده ها به عنوان آمیزش ج ن س  ی نامشروع و تجاوز ، شرم آور به حساب می آیند .

روابط پدر / پسر در زمره جرمهای لواط یا تجاوزهای شرم آور می باشد نه آمیزش ج  ن س ی نامشروع یا زنای با محارم .

اکثریت تجاوزات ج ن س  ی کودکان توسط افراد آشنا صورت می گیرد . هنگامیکه کودک با یک پدر خوانده یا ناپدری زندگی می کند میزان خطر بالاتر می رود .  سوء استفاده کنندگان از هر طبقه ، حرفه ، نژاد ، و زمینه مذهبی می باشند .

 

گفته می شود سوء استفاده ج  ن س  ی نشانه خانواده بحران زده می باشد . و اگر با این امر مقابله نشود کودکان دائما قربانی سوءاستفاده و آزار خواهند شد .

زخم های قربانیان در سر تا سر زندگی شان باقی خواهد ماند مگر اینکه به خوبی درمان شود .

کودکان قربانی هرگز به خاطر مورد سوءاستفاده قرار گرفتن مسئول نیستند . کودک نیازمند اطمینان دائمی نسبت به این امر است که مسئولیت همیشه بر گردن مرتکب این امر است  نه بر گردن او .

کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که سوءاستفاده ج ن س  ی بین اعضای خانواده آنها رخ داده است پیوسته موضوع تحقیقات سوء استفاده از کودک بوده اند اینکه همسر بایستی از سوءاستفاده ج ن س  ی واقع شده مطلع باشد ، یک افسانه است ، اگرچه بعضی همسران از این امر مطلع هستند .

کودک قربانی اغلب به خاطر کاری که اتفاق افتاده سرزنش می شود ، تجاوز گران ج ن س  ی به ندرت بین جنس یا سن قربانیان خود فرق می گذارند .

زمانیکه مادر از موضوع مطلع است ، پنهان کاری ها ، تهدیدها ، و سکوت اختیار کردن او ، پدر ، مادر ، کودک را در رابطه ای  قرار می دهد که به پایداری خانواده و ازدواج کمک کرده و از فروپاشی آن نیز پیشگیری می کند .

بین پدر و کودک رابطه ای قوی و هم وابسته ایجاد می شود . پدر به مادر نیز وابسته است . شبکه تهدید کننده و اجباری از سکوت تنیده می شود .

 

کودک وابسته در عین حال دارای قدرت بازگویی است . در واقع کودک قدرت کمی برای افشا کردن و نابود کردن پدر و واحد خانوادگی دارد . این مسئولیت سنگینی است که به ندرت توسط کودکان آسیب دیده بیان می شود . چرا که همیشه ترس شدید ناشی از تهدید وجود دارد .

 

هنگامی که سوءاستفاده ج ن س  ی خارج از خانه اتفاق می افتد ، به احتمال بیشتری کودک به والدین خود اعتماد دارد . اما هنگامیکه مرتکب این عمل یکی از اعضای خانواده باشد ، افشا سازی مشکل است . شرمندگی عمومی از شکست بر نقش پدری ، مادری ، و فرزندی به فقدان بیشتر عزت نفس همه اعضای خانواده منجر می شود .

 

آزار و تجاوز ج ن س  ی خشونت بار عموما باعث محکومیت مرتکبان این اعمال می شود آزار ج ن س  ی دهانی ممکن است هیچ مدرکی جز گفته های کودک از خود بر جای نگذارد پس باید به حرفهای کودک اعتماد کرد .

بچه ها به ندرت از جزئیات فعالیت های ج ن س  ی داستان بافی می کنند مگر اینکه شاهد این اعمال بوده باشند و آنها در حقیقت شاهد عینی سوءاستفاده خود بوده اند .

به علت نبود شرایط پایه ای رضایت در ارتباط بزرگسال و کودک رابطه ج ن س  ی بزرگسال کودک اشتباه است . نه تنها کودک احساس رضایت نمی کند . بلکه نمی تواند این عدم رضایت را بیان کند .

 

کودک احتمالا از اهمیت اجتماعی عمل ج ن س  ی و پیامدهای آن آگاه نیست و رابطه ج  ن س  ی بزرگسال – کودک از لحاظ اخلاقی نیز اشکال دارد .

در انگلستان مسئولین محلی می توانند کودک مورد سوءاستفاده را با کسب حکم مراقبت از دادگاه نوجوانان ( طبق اعمال کودکان ۱۹۸۹ ) از والدینشان بگیرند .

 

روش های بحث انگیز تشخیص سوءاستفاده ج ن س  ی در کلیولند انگلستان در ۱۹۸۸ منجر به یک بررسی عمومی شد و از آن زمان چندین مورد بحث انگیز مطرح شده است . میزان دلایل مورد نیاز برای جزئیات بزهکارانه بیشتر از دلایل مورد نیاز مسئولین محلی برای مراقبت از کودکان می باشد ( این امر باعث شد موارد زیادی از کودکان تحت مراقبت قرار گیرند اما هنوز هیچ پیگردی در مورد مرتکبان این اعمال صورت نگرفته است )

در بعضی موارد والدین بی گناه مورد تنبیه قرار گرفته اند بنابراین احاطه بر کل حیطه سوءاستفاده ج ن س  ی خیلی دشوار است . یک نکته دیگر مرتبط با سوءاستفاده ج ن س  ی از کودکان ، ارائه مدرک و شواهدی است که بیانگر این امر می باشد . اگرچه پیشرفت به سوی شهادت دادن برای اثبات بی گناهی کار سختی نیست اما هنوز تسهیلاتی مثل فیلم برداری ویدئویی جهانی نشده است .

 

تاریخچه

سوءاستفاده ج  ن س  ی از کودکان قدمتی به اندازه تمدن بشری دارد ، کتاب مقدس و تلمود رابطه ج ن س  ی را بین مردان و دختران جوان در قالب ازدواج و صیغه و کنیزی مشروع دانسته اند . سالهای متمادی از روی سادگی فکر می کردیم که تابوهای زنای با محارم واقعا کارایی دارد و وقوع زنای با محارم یک رخداد استثنایی است .

یکی از نخستین قوانین ملی که برای متوقف کردن بدرفتاری ما کودکان در خانه هایشان طراحی شده در سال ۱۸۸۴ تصویب شد و همان سال انجمن ملی بریتانیا برای جلوگیری از ظلم به کودکان تاسیس شد .

قوانین اولیه ، ترک کردن نوزادان و قصور در فراهم کردن غذا ، سر پناه ، لباس و مراقبت های پزشکی را محکوم کرده بود . قوانین مربوطه به شرایط کاری کودکان زیر سن کار در کارخانه ها تنظیم شد و تلاش گردید وضعیت نوآموزان جوانی که هنگام یادگیری مهارتها از صنعتگران خود زندگی برده داری داشتند ، بهبود یافت .

میزان شیوع

جنبه بحث انگیز میزان شیوع مشکل ، تعداد افرادی است که خاطرات مورد سوء استفاده قرار گرفتن را به یاد می آورند . در حالیکه سرکوبی خاطرات آسیب زای اولیه مفهوم مورد قبول بسیاری از روان درمانگران می باشند . تعداد هشدار دهنده زنان بزرگسالی که در درمان ، خاطرات سرکوب شده ای از سوءاستفاده و بالاخص زنا با محارم را گزارش می دهند ، بسیار نگران کننده است . در حال حاضر هیچ راهی برای تشخیص اینکه چنین خاطراتی در بزرگسالان با کودکان ، معتبر است یا در نتیجه تلقین درمانی یا بررسی های رسانه ای است وجود ندارد .

غالبا جرم ، تنبیه نشده رها می شود زیرا کودک می ترسد که افشا کردن فرد سوءاستفاده کنند تنها مایه دردسر بیشتری برای او خواهد شد .

والدین و مراقبان سوءاستفاده کننده ممکن است اعمال خود را شیوه ای برای تنبیه کودکان به خاطر بد بودن شان یا شیوه ای برای ترساندن آنها تا خوب باشند ، توجیه کنند .

نکته دیگر تعداد موارد کودکان تحت مراقبتی است که از آنها سوء استفاده شده است . بسیاری از این سوء استفاده ها سال ها پیش رخ داده است . اکنون تنها افرادی که قربانی سوءاستفاده واقع شده اند جرات بیان آن را پیدا کرده اند .

دلایل

هیچ توضیح قاطعی در مورد دلایل سوءاستفاده از بچه ها یافت نشده است اما به احتمال زیاد از مجموعه ای عوامل نظیر : فقر، سوءاستفاده از افراد و خشونت اجتماعی سرچشمه می گیرد . مانند تجاوز ج ن س  ی ، سوءاستفاده از کودکان نیز ممکن است در ارتباط با قدرت و کنترل بر روی افراد ضعیف تر و آسیب پذیر باشد .

افرادی که در کودکی مورد سوءاستفاده واقع می شوند بعدها تبدیل به افرادی سوء استفاده گر می شوند ، گرچه این نظریه عوامل تعدیل کننده ای را برای بسیاری از افرادی که مورد سوءاستفاده واقع شده اند ارائه می دهد ولی سوءاستفاده گر شده ، آنها را قطعی در نظر نمی گیرد . هرگز نباید فرض کرد که فرد از دیگری پیروی می کند و پیشنهاد دادن به انجام این امر باعث می شود که افراد مورد سوءاستفاده واقع شده هنگامیکه خودشان والدین می شوند تحت یک ترس مبهم قرار می گیرند .

 

درمان

سوءاستفاده از کودکان مشکلی چند وجهی است که از طریق مداخلات میان رشته ای جامع ، شامل اجرای قانون و مراقبت های پزشکی ، بهداشت روانی و خدمات اجتماعی ، به بهترین شکل مورد توجه قرار می گیرد . اکثر کودکان مورد سوءاستفاده واقع شده نیاز به آزمایشات پزشکی برای تشخیص جراحت یا بیماری دادند . بسیاری از این کودکان از ضربات عاطفی یا روانشناختی کوتاه مدت یا بلند مدت رنج می برند . بزرگسالان سوءاستفاده گر برای کاهش شرایط مربوط به رفتار خود احتیاج به دامنه ای از خدمات اجتماعی و بهداشت روانی دارند .

جان سوتن در کتاب خود به نام « راههای درمان آسیب » به این حقیقت توجه کرده است که بسیاری از رفتارهای خود – آسیبی با تجارب سوءاستفاده در کودکی در ارتباط می باشد . بنابراین خاطره سوءاستفاده کودکی خیلی ترسناک است و بسیاری از قربانیان خود را تا حد ناامیدی می برد . نه فقط در تشخیص مداخله های درمانی موثر برای قربانیان و متجاوزان بلکه در استراتژیهای جلوگیری موثر نیز پیشرفتهای زیادی صورت گرفته است . یکی از نوید بخش ترین پیشرفتهای اخیر تدارک خدمات ویزیت خانگی برای تازه والدها جهتی افزایش تعاملات مثبت والد – کودک و همچنین تضمین حمایت های کافی پس از آن می باشد .

 

تشخیص سوءاستفاده ج ن س  ی از کودک

یکی از مهم ترین گام ها در تشخیص سوءاستفاده ج ن س  ی کودکان آگاه بودن از احتمال چنین سوء استفاده هایی است به عبارت دیگر اگر به وجود این امر اعتماد نداشته باشید در واقع نمی خواهید سوءاستفاده ج ن س  ی را پیدا کنید . از سوی دیگر ارائه قوانین سخت و سریع برای تشخیص سوءاستفاده ج ن س  ی غیر ممکن است . موقعیت ها متفاوت است و بچه ها راههای مختلفی را برای کنار آمدن با سوءاستفاده ج ن س  ی و بیان آن پیدا می کنند .

کودکان همیشه کلماتی را برای توضیح آشکار اینکه چه اتفاقی برایشان افتاده است نمی یابند . آنها ممکن است تلاش کنند این موضوع ها را با چنین عباراتی بیان کنند « من او را دوست ندارم » ، ” او زشت است ” ، ” کارهای او مضحک است ” این بیانات اغلب نادیده گرفته می شدند یا سوء تعبیر می شدند بنابراین اگرچه در بسیاری موارد گفته های کودکان مربوط به چیزهای آسیب زایی می باشد ولی پرسیدن چندین سوال دقیق ( موشکافانه) برای فهمیدن دلیل گفته های آنها بسیار ارزشمند است . اگرچه نشانه های قاطع کمی وجود دارد ، افرادی که با بچه ها و جوانان سروکار دارند باید از انواع رفتارهایی که اغلب در کودکان مورد سوءاستفاده ج ن س  ی یافت می شود ، آگاه باشند لیست زیر نشانگر برخی از علایم احتمالی سوءاستفاده ج ن س  ی  می باشد :

 • دردهای مکرر به هنگام ادرار
 • بیماری هایی که از طریق ج ن س ی منتقل می شوند
 • انقباض یا دردهای روی ( شکم )
 • ناتوانی در نشستن ( روی باسن یا آلت تناسلی دردناک )
 • بی اختیاری یا خیس کردن رختخواب
 • حاملگی
 • کوفتگی به خصوص در ناحیه آلت تناسلی
 • اختلال خوردن مزمن / بی اشتهایی عصبی
 • افسردگی
 • تلاش هایی برای خودکشی
 • آسیب به خویشتن
 • عزت نفس پائین
 • نادیده گرفتن خود
 • کابوس / بی خوابی
 • حملات هراس ( پانیک )
 • شستن اجباری ، تمیز کردن وسواسی
 • امتناع از صحبت کردن ( گنگی ، لالی انتخابی )
 • تغییرات ناگهانی در رفتار
 • گریز افراد
 • فرار از مدرسه
 • ترس از افراد یا یک فرد خاص
 • تغییر در فعالیت های مدرسه
 • بازگشت به رفتارهای کودکانه
 • خوابیدن در مدرسه
 • رفتار نامشخص که به صورت رفتار جنسی تعبیر می شود .
 • دانش ج ن س ی دقیق یا نامناسب در صحبت یا نقاشی ها

بعضی از این نوع رفتارها در همه کودکان آشفته مشترک است و ممکن است پاسخی به سوءاستفاده ج ن س  ی نباشد ، علاوه بر این مشکلات ، برخی کودکان مورد سوء استفاده هیچ یک از این علائم را نشان نمی دهد و آنچه برای آنها رخ داده است را پنهان می کنند .

همانطور که قبلا ذکر شد هنگام کارکردن با کودکان آشفته مهم ترین چیز این است که ما ذهن مان را برای احتمال سوءاستفاده ج ن س  ی باز بگذاریم . به خاطر داشته باشید هر چند گفتن راحت درباره سوءاستفاده ج ن س  ی برای کودکان مشکل است ، از طریق این نشانه هاست که کودکان برای سخن گفتن و پایان دادن به سوءاستفاده ج ن س  ی اجازه می خواهند ( برگرفته از مقاله نوشته شده درباره طرح حمایت از زنان ، ۸۷۱ ، اسپورنگ نیلدو …. )

اصطلاح « والدین سوءاستفاده کننده » برای والدینی به کار می رود که متهم به سوءاستفاده از کودکان می باشند ، اما همچنین عنوانی برای نوعی از شخصیت های نظری ( تئوریکی ) است. که دارای یک سری مشخصه های خاص هستند و به احتمال زیاد در آینده تبدیل به والدین سوء استفاده کننده می شدند .

 

دکتر علیرضا بوستانی پور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *