تفاوت های رفتاری وگفتاری دختر و پسر

 

ba2275

 

هویت جنسی و رفتار کودک در مسیر دستیابی به این هویت همواره یکی از دغدغه های والدین است. برای آن که والدین مطمئن شوند فرزندشان در مسیر درستی گام برمی دارد راه های مختلفی وجود دارد.
یکی از راه هایی که می تواند تفاوت های رفتاری بین زن و مرد را توجیه کند، مشاهده این تفاوت ها در سازمان اجتماعی بازی هاست که نیاز به الگوهای تعامل اجتماعی خاص از طرف هر دو جنس دارد.
۱ – دخترها بیشتر از پسرها در محیط های سربسته و خانه بازی می کنند.
۲ – پسرها تمایل به بازی در گروه های بزرگ را دارند.
۳ – گروه های بازی پسران را افرادی با سنین مختلف تشکیل می دهند. به عبارت دیگر دامنه سنی همبازی های پسران گسترده و وسیع است.
۴ – دختران در بازی های پسرانه شرکت می کنند ولی عکس قضیه کم تر اتفاق می افتد.
۵ – در بازی  پسرها رقابت وجود دارد.
۶ – بازی پسرها از نظر زمانی، طولانی تر از بازی دختران است.
۷ – دختران یاد می گیرند که چگونه در شرایطی که همه با یکدیگر برابرند، با به کارگیری زبان و گفتار از عهده حل مشکلات خود برآیند.
۸ – ایجاد رابطه صمیمانه و برابر با یکدیگر
دوستی در بین دختران بیشتر بر اساس کلام صورت می گیرد. دختران یاد می گیرند که حامی دوست خود باشند.
دختران بیشتر وقت خود را به حرف زدن اختصاص می دهند و صحبت ها، انعکاس گر افکار درونی آن هاست. وفاداری یکی از ویژگی های عمده دوستی بین دختران ۱۲ تا ۱۴ ساله است، چون یک دوست، محرم درونی ترین اسرار یک دختر است.
۹ – انتقاد و تفسیر رفتارها و گفتارها
دختران گفتار و رفتار دختران دیگر را نقد می کنند و مورد بحث قرار می دهند. ولی انتقاد آن ها اکثر اوقات همراه با گفتار و رفتار تعارض آمیز نیست. روابط آن ها با یکدیگر بر اساس روابط رئیس و مرئوس نیست چون پذیرفتن نقش ریاست باعث می شود رابطه برابری بین آن ها مختل شود، دختران برخورد انتقادی با کسانی دارند که می خواهند در نقش رئیس ظاهر شوند و نقش ریاست از نظر آن ها فقط هنگام مواجهه با خواهر و برادر کوچک تر کاربرد دارد. دختران یاد می گیرند که چگونه بدون آن که نقش ریاست داشته باشند از عهده اداره کارها برآیند.
علی رضا واقف- روان شناس کودک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *