تاثیر انگیزه بر یادگیری و رفتار

انگیزش 2

تاثیر انگیزه بر یادگیری و رفتار ؛ تقریبا همه دانش آموزان به نوعی انگیزه پیدا می کنند . یک دانش آموز امکان دارد به شدت به موضوع کلاس علاقه داشته باشد و به دنبال موضوعات چالش بر انگیز باشد و بدین ترتیب نمرات بالایی کسب نماید. دانش آموز دیگری ممکن است بیشتر نسبت  به جنبه اجتماعی مدرسه از خود علاقه نشان دهد و دائما با همکلاسی‌های خود در ارتباط باشد . تقریبا هر روز در فعالیت های فوق برنامه شرکت نماید . و شاید در شوراهای دانش آموزی ، از خود کفایت لازم را نشان دهد. دانش آموز دیگری ممکن است روی ورزش تمرکز کند ،  در کلاس های تربیت بدنی رقابت نماید . بعد از ظهر ها و روز های تعطیل خود را به بازی یا تماشای مسابقات ورزشی بگذراند و با اعتقاد کامل رژیم غذایی مناسب اندام را رعایت نماید . با این وجود به دانش آموز دیگری ، شاید به دلیل ناتوانی های ناشناخته یادگیری ،  با رفتار خجالتی و بدن به ظاهر نامتناسب ،  این انگیزه در او به وجود آید که از فعالیت های درسی ، موقعیت های اجتماعی و امور ورزشی پرهیز نماید .
هر وقت که آنیا ( anya) به مدرسه می رود , علاقه شدید ش به هنر را هم با خود می برد . اما انگیزه ضرورتا چیزی نیست که یک دانش آموز با خود به مدرسه می برد . ممکن است شرایط محیطی مدرسه هم آن را به وجود آورد. هنگامی که ما درباره نقش محیط در ایجاد انگیزه برای یادگیری چیزی یا رفتاربه خصوصی صحبت می کنیم ، در واقع داریم به یک انگیزه جایگزین (situate motivation ) می پردازیم . در مقاله پیش رو ، در خواهیم یافت که ما به عنوان معلم می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم تا به دانش آموزان انگیزه دهیم تا موضوعی را فرا گیرند ، رفتاری خاص از خود بروز دهند تا به موفقیت دراز مدت و خلاقیت آنها منجر شود.

چگونه انگیزه بر یادگیری و رفتار اثر می گذارد؟
انگیزه چندین تاثیر بر یادگیری و رفتار دانش آموز دارد:
انگیزه ،  رفتار دانش آموزان را به سمت هدفی خاص هدایت می کند.
نظریه‌ پردازان آموزش اجتماعی بر آنند که افراد برای خود هدفهایی را تعیین می کنند و رفتار خود را بر طبق آن  جهت می دهند . انگیزه ، هدفهای خاصی را که دانش آموزان برای رسیدن به آنها تلاش می کنند را ، مشخص می‌نماید. بنابر این انگیزه بر تصمیم گیری دانش آموزان تاثیر می گذارد . به عنوان نمونه  در این رفتار ها توجه کنید:
آیا دانش آموز در کلاس های فیزیک یا هنر ثبت نام خواهد کرد یا اوقات  خود را به انجام تکالیف درسی خود خواهد گذراند یا با دوستان خود به بازی های ویدئویی مشغول خواهد شد.  در این رفتار ما تاثیر انگیزه و تصمیم گیری ها ،  بر دانش آموز را می بینیم .
انگبزه به تلاش و انرژی گذاری مضاعف منجر می شود . انگیزه مقدار تلاش و انرژی که دانش آموز در جهت اهداف و نیازهایش از خود بروز می دهد, افزایش می دهد . این عامل ،  مشخص می کند که آیا آنها کارها را با اشتیاق و با تمام وجود دنبال نمایند یا با بی علاقگی و بی‌حالی به آن بپردازند .
انگیزه باعث افزایش پافشاری در فعالیت ها می شود . دانش آموزان به کارهایی می پردازند که واقعا دوست دارند انجام دهند. همچنین به اندازه آن کار را ادامه می دهند تا به پایان برسانند ، حتی اگر آنها گاهگاهی در روند انجام کار وقفه ایجاد نمایند ،  انگیزه باعث می شود دوباره سر کار برگردند. در این صورت ، به طور کلی ، انگیزه ،  میزان اختصاص زمان کار را افزایش می دهد و عاملی موثر بر یادگیری و موفقیت به شمار می رود.
انگیزه بر روند آموزشی تاثیر می گذارد . انگیزه بر آنچه دانش آموزان بدان توجه می نمایند و اینکه به چه صورت به طور موثر آن را به انجام  می رسانند تاثیر می گذارد . به عنوان مثال ، دانش آموزان با انگیزه‌، ‌تلاشهای هدفداری می کنند تا موضوعات درسی را به درستی درک کنند، به طور معنا مند آنان را فرا گیرند و به این فکر کنند که چطور از موضوعات درسی در زندگی خود بهره گیرند.
انگیزه مشخص می کنند چه نتایجی تقویتی یا تنبیهی هستند . هر چه بیشتر دانش آموزان برای نیل به موفقیت های آموزشی انگیزه داشته باشند، بیشتر از نمره بالا خوشحال و از نمره پایین دلگیر می شوند. هرچه بیشتر دانش آموزان تمایل داشته باشند توسط همسالان خود پذیرفته و مورد احترام قرار گیرند،  آنها برای موفقیت بیشتر ارزش قائل شده ، از تمسخر دیگران اندوهگین می شوند. برای یک دانش آموز بی علاقه به ورزش،  پذیرش یا عدم پذیرفتن در تیم فوتبال دارای اهمیت زیاد ی نیست . اما برای فردی که زندگیش بر مدار فوتبال می چرخد، پذیرفتن یا عدم پذیرش در تیم فوتبال دارای ارزش حیاتی است .
انگیزه معمولا انجام کار را بهبود می بخشد . به خاطر تاثیراتی که به آنها اشاره شده اعم از رفتارهای هدفمند ، تلاش و انرژی‌گذاری ،  ایستادگی و پافشاری در روند آموزش ، انگیزه، معمولا به انجام‌کار درست منجرمی شود‌‌. در این صورت ، همان طور که ممکن است حدس بزنید . دانش آموزانی که دارای انگیزه زیاد برای یادگیری هستند و در فعالیت های کلاسی رقابت می کنند دوست دارند جزء موفق‌ترین افراد باشند . برعکس ، دانش آموزانی که علاقه کمی به فعالیت های کلاسی دارند در خطر مردودی بیشتری قرار دارند.
انگیزه درونی و انگیزه بیرونی
همه شکل‌های انگیزه دقیقا تاثیرات یکسانی بر یادگیری و اجرای کار ندارند. دو دانش آموز دبیرستانی زیر را در کلاس آموزش نوشتن در نظر بگیرید .
شرلی دل خوش از نوشتن ندارد و در این کلاس فقط به یک دلیل شرکت می‌کند. کسب نمره A ، B به او کمک خواهد کرد تا در دانشگاه ایالت بورس بگیرد . شانون همیشه به نوشتن علاقمه مند بود. این کلاس به او کمک خواهد کرد تا در دانشگاه ایالت بورس بگیرد ، اما علاوه بر این شانون واقعا می‌خواهد یک نویسنده خوب شود . توانایی او در نوشتن به شغل محبوب او در روزنامه نگاری کمک می‌کند. گذشته از این ، او در حال فراگیری شیوه های جدید بسیاری است تا بتواند به صورت واضح و جذاب بنویسد.
شرلی ، انگیزه خارجی را به نمایش می‌گذارد ، او به وسیله عامل خارج از خودش انگیخته شده که به کار او ارتباطی ندارد . دانش آموزانی که به صورت خارجی انگیزه پیدا می‌کنند ممکن است هدف آنها کسب نمرات خوب ، پول و … باشد . اساسا ، این افراد کارهایی را برای رسیدن به یک هدف انجام می‌دهند، و خود آن کار برای آنها دارای ارزش ذاتی نیست .
برعکس مورد بالا ، شانون، انگیزه درونی را به نمایش می‌گذارد. او بوسیله عواملی که در درون خودش نهفته ، برانگیخته شده است . دانش آموزانی که به صورت درونی برانگیخته شده اند ممکن است مشغول انجام کاری شوند به این دلیل که آن کار به آنها لذت می‌دهد ، به آنها کمک می‌کند تا مهارتی را که برای آنها اهمیت دارد‌، فرا گرفته یا اینکه ممکن است خود کاربرای آنها از نظر اخلاقی درست و صحیح به نظر برسد . بسیاری از دانش آموزان دارای سطوح بالای انگیزه درونی به  قدری متمرکز کار و جذب آن فعالیت می‌شوند که زمان را از خاطر می‌برند و سایر کارها را فراموش می‌کنند ، به این اتفاق ، پدیده سلامت می‌گویند.
دانش آموزانی که به صورت درونی برانگیخته شده اند و ظایف خود را با میل انجام می‌دهند و دوست دارند مطالب درسی را یاد بگیرند . بیشتر احتمال دارد تا اطلاعات را به طرز موثری پردازش نمایند ( به عنوان مثال به وسیله یادگیری هدفمند) و امکانش بیشتر است که به سطوح بالا دست یابند ، بر خلاف آنان ، دانش آموزانی که به صورت بیرونی بر انگیخته شده اند ممکن است با رشوه و سیخونک کاری را انجام دهند و اطلاعات را بصورت سطحی پردازش نموده ، غالبا به کارهای آسان علاقه مند بوده و حد اقل فعالیت های کلاسی را انجام می‌دهند .
در کلاس های مقدماتی ، دانش‌آموزان غالبا مشتاقند ، در مدرسه چیزهای جدیدی بیاموزند . اما گاهگاهی بین کلاسها ی سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی ، انگیزه درونی آنها برای یادگیری و کسب مهارت در موضوعات درسی فروکش می‌کند. این سیر نزولی انگیزه ممکن است عوامل چندی داشته باشد . همان‌طور که دانش آموز بزرگتر می‌شود ، بیشتر نمرات خوب برای پیشرفت ، فارغ التحصیلی ، پذیرش دانشگاه ، اهمیت می‌دهند. همین عامل آنان را وا می‌دارد تا تمام تلاش خود را برای کسب نمرات و معدل های بالاتر متمرکز نمایند. گذشته از این ، آنها بیشتر این توانایی را پیدا می‌کنند تا برای خود اهداف بلند مدت انتخاب و برای رسیدن به آن بکوشند و بدین ترتیب ، مواد درسی خود را با توجه به ارتباط با اهداف مورد نظر ارزیابی می‌کنند و  هیچ جذابیت درونی در مطالب درسی خود جستجو نمی‌کنند . و همین طور ، دانش آموزان ممکن است نسبت به فعالیت های خسته کننده و تکراری کم حوصله شوند .
انگیزه بیرونی لزوما چیز بدی نیست . اما ، غالبا دانش‌آموزانی هستند که به صورت همزمان با عوامل درونی و بیرونی بر انگیخته می‌شوند . به عنوان مثال ، هرچند شانون از دوره نوشتن خود لذت می‌برد او همچنین می‌داند نمره خوب به او کمک خواهد کرد تا در دانشگاه ایالتی بورس بگیرد . علاوه بر این نمرات خوب و سایر جایزه های خارجی برای موفقیت ها ی بالا ممکن است برای شانون این نکته را به اثبات برساند که او در حال فرا گرفتن موضوعات درسی است . بعد از چندی ،  ممکن است انگیزه بیرونی به انگیزه درونی تبدیل شود.
در بعضی موارد ، انگیزه بیرونی _ شاید به صورت تقویت کننده های خارجی برای موفقیت تحصیلی یا رفتار خلاقانه _ ممکن است تنها عامل در دسترس دانش آموز باشد تا به وسیله آن در یادگیری دروس و رفتار خلاقانه به موفقیت دست یابد. با این وجود ، موفقیت درونی در نهایت چیزی است که در دراز مدت دانش‌آموزان را تقویت می‌کند. این عامل دانش آموزان را تشویق می‌کند تا مواد درسی خود را فهمیده و آنها را به کار برندو در پایان به آنها کمک می‌کند تا نوشتن ، غلوم ، تاریخ و سایر موضوعات درسی را به خوبی یاد بگیرند.

http://www.education.com/reference/article/motivation-affects-learning-behavior
تهیه کننده : هاجر برادران – از مرکز تربیت معلم شهید مفتح  –  دانشجوی رشته  آموزش راهنمایی و مشاوره
استاد راهنما : دکتر زاهدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *