تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش  بررسی تأثیر آموزش شادکامی  بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان .بود روش پژوهش، تجربی بوده، بدین منظور  ۲۰ زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه قرار داده شدند (یک گروه کنترل  و یک  گروه آزمایش )، به گروه آزمایش، آموزش شادی به روش فوردایس توسط محقق داده شد.

دانلود بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *