بدگمانی به انگیزه های دیگران، خطر “زوال عقلی” را افزایش می دهد.

انگیزه  1

بد گمانی به انگیزه های دیگران در سنین پیری، احتمال زوال عقلی را افزایش می دهد.

پیش تر اثبات شده بود که بد گمانی و بی‌ اعتمادی به انگیزه‌های دیگران احتمال بروز بیماریهای قلبی را افزایش می دهد.

این افراد انگیزه های دیگران از “انجام کاری یا گفتن حرفی” را فقط “خودخواهی آنان” می دانند.

در تحقیقی که توسط محققین سوئدی و فنلاندی گزارش شده است، ۱۴۴۹ نفر با متوسط سنی ۷۱ سال به مدت ۱۰ سال، از این نظر، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

افراد چند بار در طول سالیان متوالی‌ از نظر میزان بدگمانی و بی‌ اعتمادی به دیگران ارزیابی شده اند و به سه گروه با بدگمانی کم، متوسط و زیاد تقسیم شده اند، سپس حدود ۸ سال بعد از آغاز مطالعه، میزان شیوع زوال عقلی بررسی شده است.

نتایج نشان داده است که میزان بروز زوال عقلی در افرادی که بالاترین نمره بدگمانی را داشته اند نسبت به گروه اول، ۳ برابر بیشتر بوده است.

همچنین ارتباط معنی داری بین افزایش میزان مرگ و میر با درجه بدگمانی این افراد وجود داشته است.

این تحقیق در ژورنال نورلوژی گزارش شده است:

http://www.neurology.org/content/early/2014/05/28/WNL.0000000000000528

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *