Header
Header

پاداش گرفتن را عقب نیندازید

پاداش

پاداش

اگر کار خوبی انجام دادید، بلافاصله پس از آن به خودتان پاداش دهید.
این کار به مغز شما می آموزد که پاداش داده شده
به خاطر انجام به موقع، صحیح و با رعایت اولویت بوده است.
اگر دائما این کار را انجام دهید،
انگیزه بیشتری برای انجام کارهای ضروری
و نیز کارهای مورد نیاز هر روز خواهید داشت.
حتی ممکن است پس از آن،
ترک کارهای کم اهمیت تر
برای شما راحت تر باشد و خودشان به کنار بروند.

مطالب مرتبط: