Header
Header

اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در خصوص شرایط جدید تمدید پروانه تخصصی

 

 

به منظور تسهیل مراحل تمدید پروانه تخصصی، لازم است متقاضیان دو ماه قبل از انقضای تاریخ پروانه، جهت تمدید به واحد صدور پروانه سازمان مراجعه نمایند.

سازمان نظام روانشناسی

در این اطلاعیه همچنین آمده است که ارائه هرگونه خدمات روان شناسی و مشاوره در مدت زمان انقضای اعتبار پروانه، خلاف مقررات و مصوبات سازمان محسوب می شود. همچنین آن دسته از متقاضیانی که بعد از گذشت ۶ ماه از اعتبار پروانه، اقدام به تمدید پروانه می نمایند، پروانه آنها صرفا در صورت قبولی مجدد در مصاحبه کمیسیون تخصصی مربوطه، تمدید خواهد شد.

مطالب مرتبط: