Header
Header

چگونه کودکانی خشونت طلب پرورش ندهیم؟

 

 

خشونت

 

مسلما هیچ کس دوست ندارد که فرزندی خشونت طلب و پرخاشجو تربیت کند و کودکش در آینده به‌خاطر این عصبی مزاج بودن، لطمات شدیدی را متحمل شود اما متأسفانه برخی از والدین خواسته یا ناخواسته با عملکرد تربیتی خود، فرزندشان را به سمت پرخاشگری و خشونت‌طلبی سوق می‌دهند.

برای اینکه فرزندانی خشونت طلب پرورشش ندهیم بهتراست موارد ذیل را رعایت کنیم:
* کودک را از پذیرش مسئولیت نترسانیم و انجام کارهاش را به خودش واگذار کنیم.
* در صورت عصبانیت از عملکرد کودک، علت عصبانیت خود را به او بگوییم.
* فضای خانه را پر از تنش و ناراحتی نکنیم.
* کودک را تنبیه بدنی نکنیم.

* کودک را برای انجام کارهای جنگجویانه و پر زد و خورد تشویق نکنیم.
* با بحث و جدل های طولانی و تحقیر و مسخره کردن سعی در شکست دادن کودک نکنیم.
* مسائل انضباطی را با خشم و نفرت همراه نکنیم.
* به حالت های عصبی کودک بی توجهی نکنیم و به سادگی از کنار آنها نگذریم.
* با تحکم و تحقیر با او صحبت نکنیم و او را در انجام کارها ناتوان نشماریم.

در صورتی که موارد فوق را رعایت کنیم باعث میشود کودکان ما خشونت طلب نشوند

مطالب مرتبط: