Header
Header

مردها برای آروم شدن نیاز به خلوت دارن زنها نیاز به حمایت

 

 

خشونت

 

زن و مرددعواشون شد!

باهم قهرن!

باهم حرف نمیزنن!

حتی به هم نگاه هم نمیکنن!

صدای زنگ تلفن:

زن گوشی رو برمیداره.

مردمیشنوه که دوستای زن به استخر دعوتش کردن!

مردباخودش فکر می کنه:
کاش همین الان قبول کنه و بره، تا چندساعتی تنها باشم وآروم شم!

صدای زنگ تلفن:

مرد گوشی رو برمیداره.

زن میشنوه که دوستای مرد برای دیدن فوتبال دعوتش کردن!

زن با خودش فکر میکنه:
کاش قبول نکنه. کاش نره. کاش همین الان بیاد پیشم و بگه: میدونم ازم دلخوری. واسه همین نمیرم تاباهم باشیم و اگه ناراحتت کردم از دلت در بیارم.

مردها برای آروم شدن نیاز به خلوت دارن.
زنها برای آروم شدن نیاز به حمایت.

به امیدروزی که با تلاش برای شناخت این تفاوتها همه مشکلات به آرامی حل شوند!
, پیشکش میکنم “عشق ” و “رفاقت” و “مهربانی” را به همه کسانی که ، از دل شکستن بیزارند و در تمنای آنند که دلی را بدست آورند ..
آنانکه می خواهند در زندگی ، پل باشند نه دیوار آنانکه همیشه یکرنگند ، نه هزار رنگ
آنانکه در سختیها ، یار و نگرانت هستند نه بیخیالت

مطالب مرتبط: