Header
Header

چگونه از زندگی لذت ببریم

 

لذت

 

> اگر بچه باشید و آرزو نکنید کاش زودتر بروید مدرسه… می‌توانید از بچگی‌تان لذت ببرید.
> اگر نوجوان باشید و آرزو نکنید زودتر دانشجو بشوید می‌توانید از نوجوانی‌تان لذت ببرید.
> اگر هر درسی که خوانده‌اید اصرار نداشته‌ باشید که حتماً بروید سر کار می‌توانید از بیکاری‌تان لذت ببرید.
> اگر دارید کار می‌کنید و آرزوی آخر هفته و تعطیلات نداشته باشید می‌توانید از کارتان لذت ببرید
> ولی اگر تعطیلات هستید و نگران تمام شدن‌اش نباشید می‌توانید از تعطیلات لذت ببرید.
> اگر وسط مهمانی هستید اگر نگران این نباشید که دیگران راجع به شما چی فکر می‌کنند می‌توانید از مهمانی لذت ببرید
> اگر دارید زندگی می‌کنید و نگران این نباشید که وقتی مردید چه اتفاقی می‌افتد می‌توانید از زندگی‌تان لذت ببرید.
> وقتی مردید چون چیزی نیست که نگرا‌نش باشید حتماً از مردن‌تان لذت می‌برید.
> به طور خلاصه: اگر نگران چیزی نباشید می‌توانید از آن لذت ببرید.
> اگر نگران این باشید که چرا لذت نمی‌برید یا چرا به اندازه کافی لذت نبردید عمراً از چیزی لذت نمى برید.
> زندگی منتظر است یک لحظه ساکت بشوید تا بتواند با شما حرف بزند.
> همین‌طور چهار زانو روبرویتان نشسته، چانه‌اش را به دست‌هایش تکیه داده و نگاهتان می‌کند.
> فکر می‌کنید امکان دارد زبان به دندان بگیرید؟

مطالب مرتبط: