Header
Header

فقدان احترام،آنچه در خانواده های ایرانی، آسیب عمیق در روان کودکان ایجاد می کند

روان شناسی کوذک

 

آنچه در خانواده های ایرانی به خصوص طبقه متوسط به بالا ، آسیب عمیق در روان کودکان تولید می کند، کمبود محبت نیست بلکه فقدان احترام است.همین کودکان وقتی بزرگ می شوند و به سنین جوانی می رسند در عشق های تند و تیز و نامحترم تخریب می شوند و تخریب می کنند. عشق با نبود احترام به نفرت تبدیل می شود.

به نام مهر با اعمال سادیستیک و تملک جویانه و کنترل های شدید به مرزهای روانی یکدیگر تجاوز می کنند و باعث نابودی رابطه می شوند. در سطوح اجتماعی فقدان احترام و بی مرزی و تجاوز به مرزهای یکدیگر در هر پدیده ی اجتماعی دیده می شود.از ترافیک گرفته تا روابط حاکم بر ادارات و ارگان ها.

انسانی که احساس کند محترم است نمی تواند به مرزهای روانی دیگران تجاوز کند و در مقابل تجاوز به مرزهای خویش حتی به نام مهر هم ایستادگی می کند.در یک انسان و یک جامعه متمدن مهر در چهارچوب احترام به سمت عالی شدن بلوغ و رشد روانی سیر می کند.ایرانی از مهر چیزی کم ندارد. به امید آن روز که افزودن احترام به این مهر قوام شخصیت و رشد او را تسهیل و تسریع نماید.

کتاب مطلق در ذهن ایرانی- دکتر آذردخت مفیدی

مطالب مرتبط:

1 دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند .