Header
Header

هفت تمرین عملی و ساده برای افزایش اعتماد به نفس

 

484434_818

 

هفت تمرین برای افزایش اعتماد به نفس

۱ـ همیشه در ردیف های جلو بنشینید.

۲ـ نگاه کردن به چشمان دیگران را تمرین کنید.عدم نگاه به دیگران ۲معنا دارد:

الف: احساس گناه در برابر او

ب:احساس ضعف وناتوانی در برابر او

۳ـ سرعت راه رفتنتان را ۲۵%تندتر کنید.حرکات بدن نتیجه واکنش ذهن است. آدمهای با اعتماد به نفس راه رفتنشان کمی شبیه به دویدن است,انگار به جای مهمی می روند و یا کار مهمی دارند. این تکنیک را بکار ببریدتا نگرش محیط خارجی نسبت به شما تغییر کند.

۴ ـ بلند و جدی حرف بزنید.

۵ـ هنگام دست دادن جدی باشید.

۶ـ در جمع نظر بدهید.

۷ـ خندان باشید.لبخند شما بهترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است.

 

توصیه های دیگر:

۱ـ سعی کنید همیشه بهترین لباسها را بپوشید.

۲ـ در هر مکالمه تلفنی خود را معرفی کنید.

۳ـ در برابر هر کاری که برایتان انجام می دهند لفظ متشکرم را بکار ببرید.

۴ـ مقتدرانه,افراشته و با گامهای بلند و تند راه بروید.

۵ـ هیچگاه خود را با دیگران مقایسه نکنید.

۶ـ همیشه با زبان مثبت با دیگران هم صحبت شوید

مطالب مرتبط: