Header
Header

در پی تصویب قانون حمایت از خانواده، لزوم تاسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده مورد بحث قرار گرفت

سازمان نظام روانشناسی

سازمان نظام روانشناسی

در پی تصویب قانون حمایت از خانواده و لزوم تاسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه ها به منظور تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق:
اولین جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از خانواده در قوه قضائیه شکل گرفت و در این جلسه اعضای شورای سیاست گذاری نحوه ی اجرای قانون حمایت از خانواده تعیین شدند.
وجناب آقای دکتر الهیاری در حکمی که از سوی آقای دکتر الفت معاون اجتماعی قوه قضائیه و آقای دکتر مومنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه صادر گردید به عضویت شورای راهبردی و سیاست گذاری منصوب گردیدند.
اولین جلسه این شورا در روز سه شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ تشکیل شد و اهم موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت ،نحوه ی سیاست گذاری اجرای قانون حمایت از خانواده و نحوه ی مشارکت و همکاری کلیه ی اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بود و همچنین موضوع مهم و راهبردی تعیین روانشناسان و مشاوران به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری مورد تاکید قرار گرفت .و مقرر گردید جلسات این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل شود.

مطالب مرتبط:

1 دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند .