Header
Header

تاثیر منفی افسردگی بر عاطفه و احساسات

 

depressing

به گزارش باشگاه خبرنگاران، افراد دارای افسردگی شدید به دلیل گرایش تفکرات منفی در مقایسه با افراد دارای افسردگی با شدت کم در شنیدن اشکال مختلف مسائل عاطفی ناتوان تر هستند.

محققان توانایی افراد با شدت های مختلف افسردگی را مورد آزمایش قرار دادند و نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افراد افسرده‌تر، جملات دارای بار منفی را بیشتر دریافت می‌کنند.

شایان ذکر است افسردگی حالتی است که افراد مبتلا به آن از حضور در جمع امتناع می‌کنند این بیماری باعث ایجاد مشکلاتی در تفکر و تمرکز افراد مبتلا می‌شود به گونه‌ای که حفظ اطلاعات برای این افراد مشکل است.

مطالب مرتبط: